Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP

Việc thu thập dữ liệu trên Website www.magonn.com bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng là bắt buộc để Magonn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website và nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. 

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại Website www.magonn.com, Magonn chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.

CAM KẾT BẢO MẬT

Thông tin cá nhân của khách hàng trên www.magonn.com được Magonn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Magonn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.